Месец: м.г

Почитувани граѓани, пред да ја пополните апликацијата за искажување заинтересираност за вакцинација против COVID-19 ве молиме внимателно прочитајте ги следните информации: Вакцинирањето е доброволно и

Read More