Биохемиска лабораторија

Лабораторијата има 1 др.спец. по медицинска биохемија, 4 дипл. инг. По биологија – Биохемичар, 2 дипл. Инг. По хемија, и 10 лаборанти.

Некои анализи што ги прави нашата лаборатораторија

Огледало на крвта

Уринарен Статус

Статус на гликоза во крвта

Липиден статус

Ензимативен статус

Електролитен статус

и многу други…