Cоодветна употреба на заштитна опрема

Многу е важно да знаете кога треба да се носат и како правилно се користат маските за да можете вистински да се заштите од коронавирусот и други потенцијални зарази.

Несоодветна употреба на заштитна опрема може дополнително да придонесе за ширење вируси и бактерии. Погледнете кога треба да се носат медицински ракавици и како правилно да се употребуваат.
#ИнформирајСе #ЗаштитиСе