Министерството за Здравство на Р.С. Македонија врши интезивни подготовки за вакцинација на населението против Ковид 19, имунизацијата на населението ќе биде незадолжителна т.е доброволна. Според

Read More