Vaksinimi në IPSh Shtëpia e Shëndetit Tetovë

Te nderuar pacient,
më datë 30.03.2021 në IPSh Shtëpia e Shëndetit Tetovë kane aritur vaksinat AstraZeneca të dërguara nga ana e Ministrisë së shëndetësisë të cilat fillimishtë do të jenë për personat mbi 77 vjeçar. Vaksinat do të sillen në mënyrë të njëpasnjëshme sipas numrit të pacientëve të paraqitur nga kategoria e lartëpërmendur.
Terminet do të caktohen nga mjekët amë nëpërmjet sistemit Termini im (Moj Termin).
Vaksinimi do të kryhet në shërbimin e vaksinimit e cila është në kaudër të IPSh Shtëpia e shëndetit Tetovë nga data 02.04.2021