Shërbimi i Patronazhit Polivalent

Një shërbim patronazhi polivalent ekziston që nga viti 2005. Shërbimi për patronazhin polivalent punëson 26 motra, nga të cilat 20 m. motrat dhe 6 mamitë, në të cilat bëjnë pjesë edhe motrat nga komunat si Komuna e Bogovinës, Komuna e Tearcës, Komuna e Brvenicës, Komuna e Zelinos, Komuna e Jegunovce.
Puna e infermiereve nga patronazhi
Vizitë për gratë shtatzëna,
Vizitat te porsalindurit dhe meshkujt,
Vizita tek foshnjat 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj, vizitë tek një fëmijë 2 vjeç, 4 vjeç, fëmijë në shkollë, vizitë tek një grua në periudhën riprodhuese,
Vizitimi i të moshuarve dhe të sëmurëve.