Kontakt

Qendra shëndetësore e ISHP-së Tetovë

St. 29 nëntor 16

1200, Tetovë

zdtetovo@zdravstvo.gov.mk

+389 44 356 530 / 44 356 531