Covid 19

APLIKIMI PËR TË SHPREHUR INTERES
LIDHUR ME VAKSINIMIN KUNDËR COVID-19

Të dashur qytetarë,

Ju lutemi lexoni me kujdes informacionin e mëposhtëm para se të plotësoni/kompletoni aplikimin tuaj për vaksinim kundër COVID-19:
  • Vaksinimi është vullnetar dhe zbatohet në përputhje me strategjinë e vaksinimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
  • Duke plotësuar këtë formular, ju regjistroheni për vaksinim direkt në sistemin Termini im. Mjeku i juaj amë njoftohet me informacionin e regjistrimit. Nuk është e nevojshme që ta kërkoni mjekun amë në mënyrë shtesë ose të informoni se jeni regjistruar.
  • Sipas orarit të dhënë në planin e vaksinimit, mjeku juaj amë do t’ju telefonojë dhe do t’ju informojë për datën dhe kohën e saktë kur duhet të vaksinoheni në pikën e zgjedhjes suaj gjatë regjistrimit.

VAKSINIMI


Testet e COVID 19 ANGJENSIVE

Të dashur qytetarë,

Qendra Shëndetësore Tetovë kryen testime me analiza të shpejta të antigjenit për KOVID 19, testimi kryhet pas një takimi paraprak të caktuar me mjekun tuaj të familjes.

Datat fillojnë në 3 pasdite.


Testet e shpejta për 19 antitrupa

Qendra Shëndetësore e Tetovës kryen teste me teste të shpejta për praninë e antitrupave kundër një patogjen të virusit Covid-19 në gjak për të treguar nëse personi ishte i ekspozuar ndaj virusit, testimi kryhet pas një takimi të hershëm të planifikuar me mjekun tuaj të familjes.

Prania e antitrupave kundër një patogjen të virusit Covid-19 në gjak tregon nëse personi ka qenë i ekspozuar ndaj virusit. Maten vlerat e antitrupave të imunoglobulinës M (IgM) dhe imunoglobulinës G (IgG).

IgM prodhohet në sasi të mëdha shumë shpejt pasi një person është ekspozuar ndaj virusit, por pas disa kohësh përqendrimi i tij fillon të ulet shpejt. IgG prodhohet menjëherë pas ekspozimit të parë. gjak për një kohë të gjatë.

Çfarë nënkuptojnë rezultatet?

IgG – (imunoglobulina G) siguron informacion për pacientin i cili tashmë është infektuar me Covid-19 sa antitrupa ka në trup

IgM – (imunoglobulina M) siguron informacion nëse një person është infektuar ose kohët e fundit me Covid-19