Parandalimi i fëmijëve

Shërbimi i vaksinimit deri në 18 vjet përbëhet nga 4 mjekë dhe 8 infermierë.

Ky shërbim vaksinon fëmijët deri në moshën 18 vjeç dhe gjithashtu kryen ekzaminime sistematike të tyre. Ky shërbim gjithashtu ofron shërbime mjekësore në zonat rurale.

Vaksinimi parashkollor përbëhet nga 5 mjekë dhe 9 infermierë dhe 13 infermierë në ambulancat rurale.

Ky shërbim vaksinon fëmijët parashkollorë dhe i ekzaminon në mënyrë sistematike.